Case SAS Sverige

SAS Sverige
Utmaning:

Att vända företaget från förlust till vinstsiffror.

Lösning:
Oganisera och träna ett kommunikativt ledarskap, så att varje ledare skapade fokus på kostnadskontroll och kundnöjdhet i sitt team.

Så valde vi att göra:
- Intern och extern kommunikation samordnades för att få största möjliga utväxling på interna och externa kommunikationsinsatser.- Internkommunikationen gick i stor utsträckning genom närmaste ledare. Synliggörande av högsta ledning genom regelbundna stormöten, intern webb-tv och stöd till mellanchefer med budskap och presentationsmaterial.
- Medarbetarna involverades i utvecklingen av tjänster genom konkreta förbättringsförslag, bland annat för att öka kundnöjdheten.

- Corporate storytelling. 500 deltagare i workshop om situationer som gjort medarbetare stolta över att jobba i företaget. Berättelserna användes sedan i trycksaker om förändringaarbetet, i introduktion av nyanställda och för fortsatt fokus på kundnöjdhet.

- Utbildning i grundläggande flygbolagsekonomi för alla medarbetare kombinerades med intern kommunikation om bolagets "framtidsresa" till lönsamhet.

Resultat:
SAS Sverige vände resultatsiffrorna från minus 600 Mkr till plus 700 Mkr. Kundnöjdheten gick upp med sex enheter från ett år till ett annat. I båda fallen spelade kommunikationen en viktig roll genom att skapa rätt fokus och skapa arenor för engagemang.