Metod

Vi gör det tillsammans.

Vi hjälper företag och individer att uppnå sina mål genom att identifiera, frigöra och kanalisera inneboende kompetens och energi. Delaktighet och målinriktad diskussion är viktiga ingredienser i vårt arbetssätt

Delaktighet är en nyckel till motivation.

Enkla steg och effektiva metoder

Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder utifrån några enkla steg:
Steg 1 - Vi tar tillsammans fram en målbild som beskriver det önskade läget.
Steg 2 - Vi tar fram en bild av nuläget.
Steg 3 - Vi sätter upp en strategi med delmål.
Steg 4 - Vi gör en aktivitetsplan för att nå delmålen.

Utöver klassiska metoder och verktyg för förändring och delaktighet, såsom Kotters 8-stegsmodell och NÖHRA, erbjuder Communicate4result också verktyg som:

Lägereldsfaktorn®

I en workshop definierar vi Lägereldsfaktorer och utforskar hur de kan tillämpas i era kommunikationskanaler för att er kommunikation ska bättre ska tränga igenom bruset

Corporate Storytelling
Vi utgår från era egna erfarenheter av vad som är rätt och fel, vilka beteenden som ger nöjda kunder eller vad som skiljer er från andra. Metoden testar kultur, skapar samsyn och leder till en tydligare bild av vad ni vill vara för sorts företag eller organisation.

Flecks Synergimetod ®
För att frigöra kreativitet, lust och inre kraft att bidra i ett möte är Flecks Synergimetod ett starkt tillvägagångssätt. Metoden ger möten som lockar fram det bästa av var och en i gruppen. Det går att minska mötestiden med 30-50 procent och samtidigt öka effektiviteten. Läs intervju med Andris där han berättar om synergimetoden.

LAB Profile ®
Metoden ger snabbt en bild av hur människor tolkar verkligheten i en viss situation, hur de blir motiverade och hur de fattar beslut. Analysen används för att öka förståelsen mellan individer och grupper och för att undvika missförstånd. LAB Profile kan också användas i en analys av företagskultur, inför viktiga presentationer eller vid en nyrekrytering.

NLP för affärsverksamhet och ledarskap
Andris Zvejnieks är Certified Business Master Practitioner (INLPTA). NLP är en beteendevetenskaplig metod för kommunikation och utveckling, ett effektivt sätt att ta sig från A till B genom att använda sig av den inre och yttre kommunikationen.

En viktig del är reflektion. Kontinuerliga, korta avstämningar utifrån målbilden som säkrar att rätt insatser görs även när omvärld och förutsättningar förändras. Och som ökar möjligheterna att bli ännu mer effektiva nästa gång en kommunikationsinsats ska göras.

Kontakta oss
Communicate4result AB
E-post: info@communicate4result.com
Tel: 0706-55 55 47

Postadress:
Communicate4result AB
Liljeholmsgränd 9
11761 Stockholm