Case Systembolaget

Systembolaget
Utmaning:

Att säkra och öka gillandet av Systembolaget, en förutsättning för fortsatt verksamhet med Systembolagets uppdrag - att minska alkoholens skadeverkningar.

Lösning:
Ge en fördjupad möjlighet till förståelse för varför Systembolaget uppskattas och hur kommunikationen kan utvecklas utan att bli förmanande och komma med pekpinnar. Ny organisation för kommunikationsarbetet för att bättre stödja mötet med varje enskild kund.

Så valde vi att göra:
- Säkrad samsyn i företagsledningen om hur vi skulle kommunicera för ökad tydlighet.
- Stärkt koppling mellan marknadskommunikation och det interna kundnöjdhetsarbetet genom att involvera medarbetarna i större kommunikationsinsatser.
- Vi byggde vidare på en framgångsrik marknadskommunikation och utvecklade ett nytt koncept med ökad användning av sociala media, där vi bjöd in kunderna att medverka med förbättringsförslag. 

Resultat:
Högsta Opinionsindex samt Kundnöjdhetsindex någonsin 2011. Samsyn i ledningen om ett kommunikationsarbete i nära samarbete mellan avdelningarna.