Lägereldsfaktorn

Alla som suttit kring en lägereld, vet vad det handlar om. När vi sätter oss tillsammans runt den sprakande och värmande elden, sker något magiskt. Vi ser varandra och lyssnar på varandra, stänger ute bruset och når fram.
 
Utifrån denna observation har jag formulerat hypotesen om Lägereldfaktorn®. Syftet med den är att hjälpa oss förstå vad som behövs för att öka kvalitet och effekt i vår kommunikation. I det moderna kommunikationslandskapet är det helt nödvändigt.  

 
Ju fler av lägereldssamtalets goda kvaliteter du tillämpar,

desto högre Lägereldsfaktor® och högre kommunikationskvalitet - oavsett kanal.


Vänd dig till oss för en workshop, där vi utforskar hur Lägereldsfaktorn kan öka möjligheten att kommunicera mera effektivt i era kommunikationskanaler, intern och externt!