Om företaget

Strategisk kommunikationsrådgivning.

Communicate4result består av Andris Zvejnieks med utvalda samarbetspartners och är verksamt framförallt i Sverige och Lettland. Företaget erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning till företag och organisationer och knyter samman kundinsikt, värdegrund och kommunikation.

- Kommunikationen har en avgörande roll när vi vill nå viktiga mål. Som kommunikationsdirektör har jag utvecklat och tagit fram kommunikation utifrån företagets, medarbetarnas, kundernas och medias behov. Ett arbete som krävt förmåga att snabbt gå från detaljer till helikopterperspektiv och sedan stadigt landa i strategier och planer. Jag vet utifrån egen erfarenhet vad som krävs för att omsätta konsultförslag till praktisk verklighet.

Kontaktnät
Communicate4result är del av ett nätverk av nära samarbetande konsulter i Stratvise, alla specialister inom sina områden. Behöver vi vara flera, sätter Stratvise samman rätt team för just din uppgift. Kring initiativet BrainPartner har vi samlat spetskompetenser, läs mer här. Genom att Andris Zvejnieks är kursledare för Executive Communication Management-utbildningen på prisbelönade Berghs School of Communication, är vi hela tiden i frontlinjen med kunskap om vem som är bäst på vad och var de mest fruktbara erfarenheterna finns att söka.
Sverige och Baltikum
- Jag har en fot i Sverige och en i Lettland. Det ger mig insikter som är värdefulla för kunder som har eller planerar att starta verksamhet på andra sidan Östersjön. Mycket är likt, men det gäller att veta vad som är annorlunda, säger Andris.


Vision och värderingar.

Vi vill skapa värde med kommunikation.

Communicate4results vision är ett samhälle där kommunikation ökar individers och organisationers insikter, samarbetsförmåga och välstånd.


Helhetssyn
, Värdeskapande, Tillit
vägledande ord som formar vår värdegrund.

Kontakta oss

Communicate4result AB
E-post: info@communicate4result.com
Tel: 0706-55 55 47
Adress:
Communicate4result AB
Liljeholmsgränd 9
11761 Stockholm