Tjänster

Vi utgår från dina behov.

Ibland är det värdefullt att få diskutera en situation med en erfaren person utanför det egna företaget.
Andra gånger behöver man hjälp med att lägga upp ett helt utvecklingsarbete med detaljerade handlingsplaner.
Vi erbjuder ett behovsanpassat stöd och rådgivning baserad på mångårig erfarenhet av ledningsarbete och kommunikationsutveckling.
 

Exempel på tjänster som Communicate4result erbjuder:

Inspiration och utbildning

 • Bollplank om nuläge, önskat läge och vägen dit.
 • Inspirationsföreläsningar om kommunikativt ledarskap, engagerande intern kommunikation och neurokommunikation.
 • Utbildning i neurokommunikation för kommunikatörer, ledare, HR-specialister och projektledare.
 • Moderator när det är viktigt att skapa insikter och engagemang.
 • Utbildning av kommunikatörer och ledare kommunikation i kommunikation.

Analys och upplägg  

 • Kommunikationsstrategi, kommunikationsplanering, kartläggning av nuläge, definition av önskat läge och upplägg för implementering.
 • Analys och workshop utifrån Lägereldsfaktorn®, som effektiviserar er kommunikation.
 • Workshop för tydligare värdegrund med hjälp av Elevator pitch eller Corporate Storytelling.
 • Upplägg för samarbete mellan kommunikationsavdelning och HR-avdelning, till exempel kring intern kommunikation, employer branding eller vid en organisatioinsförändring.
 • Arbete för gemensam företagskultur vid sammanslagning av organisationer.
 • Analys av samspelet mellan internkommunikation och marknadskommunikation med förslag för ökad tydlighet,  större engagemang och bättre genomslag.
 • Analys av intern och extern kommunikation inför internationell expansion.
 • Samordning av intern och extern kommunikation, kommunikation och HR.

Coaching

 • Budskap och frågor & svarsdokument inför viktiga framträdanden, exempelvis kundmöten, seminarium eller en intervju i media.
 • Coaching av ledare i kommunikativt ledarskap.
 • Träningsprogram i kommunikativt ledarskap.
 • Coaching för chefer och medarbetare som ska arbeta i Baltikum inför mötet med en annan ledarkultur.
 • Mentorskap

Kontakta oss
Communicate4result AB
E-post: info@communicate4result.com
Tel: 0706-55 55 47

Postadress:
Communicate4result AB
Liljeholmsgränd 9
11761 Stockholm